GULAB - FULANDAR VIDHI

MAHAVIDYALAYA

SANDI, HARDOI

Affiliated to C.S.J.M. University Kanpur (U.P.)

Welcome to Gulab-Fulandar Vidhi Mahavidyalya Sandi, Hardoi (U.P.)

STAFF

PRINCIPAL  

Dr. D.D. CHAUHAN

 

LECTURER  

 

Mr. ATENDRA KUMAR (VICE PRINCIPAL)

Mr. SANTOSH KUMAR

Mr. VIPIN KUMAR

Dr. ADITENDRA MAURYA

Smt. VIJETA SINGH

Mr. D. SHANKAR KUSHWAHA

Mr. ALOK KUMAR KATIYAR

 

 

GUEST LECTURER  

Mr.  HARI PRAKASH AGNIHOTRI (ADVOCATE)

Mr. SACHCHIDA NAND (ADVOCATE)

 

LIBRARIAN  

Mr. ASHISH KUMAR/ Mr. A.K. KATIYAR


OFFICE  

Mr. AKHATAR ZAHEER RIZVI

 

COMPUTER  

Mr. PRASHANT KUMAR

 

FOURTH CLASS

 

Mr. MUNNA

Mr. ABHISEK  KUMAR